• သင့္ကားကို စက္ဆီဘယ္ေလာက္ထည့္ဖို႔ လိုသလဲ?

    သင့္ကားကို စက္ဆီဘယ္ေလာက္ထည့္ဖို႔ လိုသလဲ?

    ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ လြယ္ကူတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပါ။ Crankcase အမ်ားစုက ဆီပမာဏ 5 Quarts ေလာက္ လိုအပ္ျပီး စလင္ဒါေလးခုနဲ႔ အင္ဂ်င္အေသးေတြကေတာ့ ဆီပမာဏ 4 Quarts ေလာက္ လိုပါတယ္။ ပိုၾကီးမားတဲ့ ထရပ္ကားေတြလို အင္ဂ်င္ေတြကေတာ့ ဆီပမာဏ 6 – 8 Quarts ေလာက္ထိ ျဖည့္ဖို႔ လိုေပမယ့္ ပုံမွန္ V6 နဲ႔ V8 အင္ဂ်င္ေတြကေတာ့ ဆီပမာဏ 5 Quarts အတြက္ ဒီဇုိင္းဆြဲထားၾကတာပါ။ ဆီပမာဏအရမ္းနည္းရင္ ဘာျဖစ္ႏုိင္သလဲ? မေကာင္းပါဘူး။ ေမာ္ေတာ္ကား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စက္ဆီတစ္လီတာထက္ နည္းေနရင္ေတာင္ ဘာမွ ၾကီးၾကီးမားမား မထိခုိက္ဘဲ အခ်ိန္တုိေမာင္းႏွင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္အင္ဂ်င္အတြက္မဆုိ စက္ႏႈိးတဲ့ အခ်ိန္က အေရးၾကီးတာကို

© Copyright 2019 Optima Werkz Yangon